interreg roll up svk

Today 6

Yesterday 4

Week 27

Month 20

All 5618

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Archeologický výskum v podhradí priniesol pozoruhodné výsledky

Archeologický výskum v podhradí priniesol pozoruhodné výsledky

V letných mesiacoch roku 2018 prebiehal štvormesačný záchranný archeologický výskum v podhradí vo Fiľakove, kde má byť v rámci cezhraničného projektu INTERREG vybudované nové parkovisko s upraveným terénom, verejné toalety a tiež infobod v poslednej zachovanej bašte mestského opevnenia zo 17. storočia.

Mestské opevnenie a ďalšie zaujímavosti

Primárnym cieľom výskumu, predpísaného Krajským pamiatkovým úradom, bolo zistenie napojenia pôvodných mestských múrov na vonkajší plášť bašty a zároveň preskúmanie plochy, kde sa má postaviť nová budova verejných toaliet až po niveletu plánovanej pochôdznej úrovne. Štyri otvorené archeologické sondy priniesli zaujímavé informácie nielen o histórii výstavby mestských hradieb, ale aj o obliehaní mesta v roku 1682, o živote po ňom, a zároveň aj o osídlení intravilánu mesta v praveku (eneolit, doba bronzová).

Prekvapujúcim zistením bolo objavenie staršej drevozemnej fázy mestského opevnenia pravdepodobne z 1. pol. 17. stor. (palisáda), ktorej severnú líniu presne kopírovalo novšie kamenné opevnenie z 2. polovice storočia. Odkryli sa aj základy hospodárskej časti domu, s celými hlinenými nádobami, sklenenými fľašami, zvyškami textílií a poľnohospodárskymi plodinami (proso, pšenica, jačmeň, kukurica).

Objav európskeho významu

Nájdený, mimoriadne bohatý archeologický materiál nám priblížil každodenný život niekdajších obyvateľov mesta, ale aj odlišnú kultúru osmanských Turkov, ktorí sa pričinili o pád Fiľakova. Medzi zaujímavými nálezmi, akými sú strieborné mince, hlinené fajky, kachlice, maľovaná keramika – miestne nádoby, ale aj perzská fajansa - , kovové šperky a ozdoby, ornamentálne zdobené kostené predmety a iné, sa nachádza aj unikátny nález európskeho významu. Je to fragment malého hlineného disku, zdobeného vkolkovaným arabským textom (osmanská turečtina sa skladala z tureckých, arabských a perzských slov). Na základe maďarských paralel, fragmentov nájdených v Szekszárde a v Dunapataji, sa predmet identifikoval ako šiitský modlitebný disk. Logickým vysvetlením by bolo, že patril janičiarovi pôvodom z Perzie, s istotou to však zatiaľ vyhlásiť nemôžeme. Všetky zaujímavé nálezy budú po čistení a konzervovaní predstavené návštevníkom v rámci dočasnej výstavy v roku 2019, a následne sa stanú súčasťou stálej expozície Hradného múzea.

Viktória Tittonová, riaditeľka HMF

© 2018 HG
The content of this web page does not necessarily represent the official position of the European Union.