Obec Šiatorská Bukovinka

Obec Šiatorská Bukovinka

Obec Šiatorská Bukovinka spolu so svojím okolím ponúka množstvo jedinečných prírodných úkazov a historických pamätihodností. Na svoje si tu prídu milovníci turistiky, ako aj cykloturistiky. Krajina má totiž pahorkatinový ráz, ktorý je ideálny pre spoznávanie tunajších krás, či už po sieti turistických chodníkov, alebo zo sedla bicykla. Obľúbeným cieľom mnohých návštevníkov je neďaleký hrad Šomoška, ku ktorému vedie priamo z obce náučný chodník.

História hradu Šomoška

Na slovensko-maďarskej štátnej hranici stojí na sopečnom brale zrúcanina hradu Šomoška. Hrad založili Kačičovci koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia z bazaltových stĺpov. V roku 1310 sa stal majetkom Matúša Čáka. Po rozpade jeho dŕžav Šomošku prevzal Tomáš Széchenyi. V roku 1461 prešiel kráľovskou donáciou na rodinu Országhovcov a Losonczyovcov. V roku 1573 Šomošku obsadili Turci pod vedením fiľakovského bega Aliho a v ich rukách bol do roku 1596. Koncom 16. stor. hrad a panstvo získal Žigmund Forgách. V roku 1618 hrad na príkaz krajinského snemu opevnili. Po porážke Rákócziho povstania, ktorého vojská Šomošku v roku 1703 dobyli, ju cisárske vojsko zbúralo. Podoba pôvodného hradu nie je jasná, asi ju tvorila malá bezvežová dispozícia približne trojuholníkového pôdorysu. Neskôr v stredoveku sa rozrástol o gotický palác na východe a vstupnú vežu. Zásadná prestavba prebehla v 16. storočia, keď bol hrad rozšírený o dve delové bašty, barbakan a dve budovy na severnej a južnej strane. Interiéry boli vybavené tesanými tvaroslovnými článkami. Najmladším doplnkom je asi vymurovaný polygonálny bastión. V druhej polovici minulého storočia začali hrad reštaurovať a dnes upúta najmä obnovenou baštou.

Národná prírodná rezervácia Šomoška

Šomoška je národná prírodná rezervácia na ploche 36,62 ha.  Je súčasťou CHKO Cerová vrchovina a zároveň emblematickou lokalitou medzinárodného Novohrad-Nógrád UNESCO Global Geoparku.

Dva najnavštevovanejšie náučné chodníky vychádzajú z parkoviska vybudovaného za obcou Šiatorská Bukovinka. Jeden vedie na hrad Šomoška, a druhý do kameňolomu Mačacia. Z vyhliadkovej veže na Náučnom chodníku Mačacia je krásny výhľad na hrady Šomoška a Salgó. Náučný chodník Šomoška vedie na hrad popri Krúdyho prameni, jazierkach Bukovinského potoka, Šomošskom kamennom mori a Kamennom vodopáde. Náučný chodník dlhý 1,6 km predstavuje hlavné prírodné hodnoty územia ako vlhkomilné rastlinstvo a živočíšstvo Bukovinského potoka, starú bučinu hradného vrchu a ďalšie geologické a historické zaujímavosti. Určený je len pre pešiu turistiku s ôsmymi zastávkami a prevýšením 106 m.

Známy Kamenný vodopád vznikol pred 4 miliónmi rokov z bazaltovej lávy, ktorá stuhla v kráteri bývalej sopky pod zemským povrchom. Päť- až šesťboká stĺpovitá odlučnosť sa vytvára pri pomalom chladnutí lávy, je charakteristická pre bazalt, avšak v takejto ohnutej forme sa radí medzi európske unikáty. Bazaltové stĺpy boli odkryté ťažbou suroviny pri výstavbe hradu. Náučný chodník Mačacia predstavuje charakter rozsiahleho lávového pokrovu Medveša a spôsob ťažby bazaltu v kameňolome, ktorý kedysi patril k najväčším v štáte.

Kamenné more je výsledkom prirodzeného zvetrávania bazaltu a gravitačného ukladania jeho úlomkov na svahu. Prevažná časť materiálu má pôvod v dobe ľadovej, ale z časti obsahuje aj úlomky kameňa zo stavebného materiálu pre hrad. Poskytuje vhodný biotop pre plazy. Na okrajoch kamenného mora žije užovka stromová.

Hrad, ako aj celý náučný chodník je prístupný celý rok. Náučný chodník je možné navštíviť z obce Šiatorská Bukovinka, ale aj z maďarskej strany, z obecnej časti Somoskő. Vstupné, ktoré sa vyberá len počas letnej turistickej sezóny, je 0,50 EUR pre deti a dôchodcov, 1,50 EUR pre dospelých. Okrem uvedeného sa vo vstupnom areáli NPR platí aj za parkovanie (1,20 EUR pre autá a 2,30 EUR pre autobusy). 

© 2018 HG