interreg roll up svk

Today 4

Yesterday 4

Week 25

Month 18

All 5616

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Riaditeľstvo Národného parku Bükk

Národný park Bükk

Národný park Bükk je najväčším hornatým národným parkom v Maďarsku, ktorý sa rozprestiera v Severnom stredohorí, medzi oblasťami Rétság a Tokaj. Územie má rozlohu 884 736 hektárov, z čoho 125 045 ha zaberajú chránené územia (17 844 ha patrí do vyššieho pásma ochrany). Nájdeme tu 9 chránených krajinných oblastí – CHKO Lázbérc, CHKO Hollókő, CHKO Mátra, CHKO Borsod, CHKO Mezőség, CHKO Karancs-Medves, CHKO Kelet-cserhát, CHKO Kesznyéten, CHKO Hevesi Füves Puszták, CHKO Tarnavidék, a ďalších 14 chránených území. O jeho širokej rozmanitosti a vysokom význame svedčí viac ako 3000 zákonom chránených prírodných území, 1246 zákonom chránených prírodných hodnôt (jaskýň), ako aj značný počet území Natura 2000, chránených vtáčích území a ďalších území osobitej ochrany prírody.  

 

Územia s vyšším stupňom ochrany

V rámci Národného parku Bükk sa nachádzajú oblasti s mimoriadne významnými a jedinečnými prírodnými, kultúrno-historickými a krajinárskymi hodnotami, na ktoré sa vzťahuje vyšší stupeň ochrany. Patrí medzi ne hrad Dédes a jeho okolie, údolie Csondró-völgy a skalný útvar Látó-kövek, lokalita Garadna-oldal a údolie Három-kúti-völgy, nadzemný areál jaskyne Szent István-barlang v Lillafürede, lokalita Szinva-oldal, údolie Sebes-víz-völgy, oblasť Jávorkút, lokalita Nagy-mező, údolia Balla-völgy a Csúnya-völgy, ako aj nimi ohraničená oblasť Kő-völgy v Cserépváralja, údolie Hór-völgy, údolia Ablakos-kő-völgy a Leány-völgy, skalné pásmo "Kövek", údolie Szalajka-völgy, vrch Vár-hegy vo Felsőtárkány, vrch Vár-hegy v Szarvaskő a jeho okolie, skalný útvar Imó-kő, a po rozšírení v roku 1984 aj juhozápadný vrchol skalnej formácie Bél-kő (13,4 ha).

 

Projektom dotknutá lokalita a hodnoty v jeho okolí

Pécs-kő

Východne od mesta Salgótarján sa vo vzdialenosti cca. 1,5 km dvíha 542 m vysoké bralo Pécs-kő. Najvhodnejšou trasou vedúcou k lokalite je turistický chodník Salgótarján – Somlyó-bányatelep – sedlo Pécskő-nyereg, odkiaľ sa približne dvadsaťminútovou prechádzkou po žlto značenom turistickom chodníku dostaneme až na vrcholovú časť Pécs-kő. Tento sopečný kužeľ bol vytvorený dvojetapovou sopečnou činnosťou v pliocéne (pred 2-3 miliónmi rokmi). Človek sa tu usadil už v praveku. Počas výskumov v okolí skalného vrcholu v roku 1960 sa objavili nálezy bronzovej a badenskej kultúry. O histórii kamenného hradu Pécs-kő neexistuje žiadna písomná zmienka. Jeho zrúcanina bola prvýkrát vyznačená na mape z roku 1802. V súpise hradov z roku 1906 je zaradený medzi zaniknutými pevnosťami.

Chránená krajinná oblasť Karancs-Medves

CHKO Karancs-Medves sa nachádza v severnej časti župy Nógrád, a jednou z jej zvláštností je, že na opačnej strane štátnej hranice sa priamo napája na Chránenú krajinnú oblasť Cerová vrchovina. Pozostáva z dvoch samostatných komplexov: západná časť - vrch Karancs je vytvorená andezitovou vulkanickou činnosťou, kým mladšia oblasť Medves na východe je pozostatkom čadičovej sopečnej činnosti.

Vrcholová časť, na ktorej sa vybudovala rozhľadňa, je prístupná po žltej turistickej značke, vychádzajúcej z centra mesta Salgótarján.

Baglyas-kő

V intraviláne mesta Salgótarján sa nachádza čadičové bralo Baglyas-kő, ktoré predstavuje chránené územie miestneho významu. V jeho blízkosti bolo postavené Návštevnícke centrum ochrany prírody Baglyas-kő-vár, ktoré je zároveň centrom environmentálnej výchovy tejto oblasti. Poskytuje širokú ponuku programov pre návštevníkov všetkých vekových kategórií, počnúc od škôlkarov až po dôchodcov.

Otváracie hodiny:

Od 1. marca do 31. októbra: od utorka do nedele, a cez sviatky v čase 9.00 - 16.00 hod.;

Od 1. novembra do 28. februára: od utorka do nedele, a cez sviatky v čase 9.00 - 15.00 hod.;

Chránené územie pravekých pozostatkov Ipolytarnóc

Územie, ktoré bolo v roku 1944 vyhlásené za chránené územie, je perlou nášho geologického dedičstva. V medzinárodnej odbornej literatúre sa označuje ako „Pompeje pravekého sveta”. Jeho paleolontologické hodnoty z obdobia spodného miocénu sa stali verejným bohatstvom vďaka sopečnej katastrofe, ktorá zničila, a zároveň pochovala a zakonzervovala tento mozaicky štrukturovaný praveký biotop. Jeho sedimenty so žraločími pozostatkami, gigantické skamenené stromy, odtlačky listov zo subtropického dažďového pralesa, stopy pravekých živočíchov (s doteraz zaznamenanými šľapajami viac ako 30 taxónov stavovcov) by mohli byť sami o sebe celosvetovo známymi, nieto ešte takomto komplexnom stave! Oblasť je od roku 1995 vyznamenaná európskym diplomom, a predstavuje súčasť celoeurópskeho prírodného dedičstva. Jeho miocénový park je vstupnou bránou slovensko-maďarského Novohrad-Nógrád globálneho geoparku UNESCO. Je centrom geoturizmu, ktorého vplyv sa odzrkadľuje aj v rámci okolitého regiónu.

Otváracie hodiny

Od 1. marca do 17. novembra: od utorka do nedele, a cez sviatky v čase 9.00 - 16.00 hod.;

Od 22. novembra do 15. decembra: od piatka do nedele, a cez sviatky v čase 9.00 - 15.00 hod.

 

Bližšie informácie na webovej stránke www.bnpi.hu/

 

 

Kercseg laposa Gyopár forrás völgye foto FVM

Közép bánya tó foto FVM

Medves fennsík Réti kereszt foto FVM

Salgo vára a Boszorkánykőről foto FVM

Szilvás kő foto Füleki Vármúzeum

© 2018 HG
The content of this web page does not necessarily represent the official position of the European Union.