Fiľakovo

Fiľakovo

Ubytovacie možnosti

Stravovacie možnosti

Zaujímavosti

Turistické trasy a náučné chodníky

Cyklookruhy na okolí

Voľnočasové aktivity

 Pamätihodnosti mesta

 

Galeria

 

 fulekvara

 

Fiľakovo

 

Fiľakovo má bohatú historickú minulosť. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z prvej polovice 13. storočia a v roku 1423 dostáva ako „Oppidum Fylek“ mestské privilégiá. Jeho osud dlhé stáročia ovplyvňovali historické udalosti, ktoré sa viazali k hradu. Neskôr, v roku 1908, vznikla v meste smaltovňa, ktorá priniesla do života mesta a jeho okolia veľké zmeny. Fiľakovo sa stalo rozkvitajúcim sa priemyselným mestom s pestrým kultúrnym životom. Koncom storočia však prišiel veľký úpadok. V súčasnosti sa pracuje na uskutočnení predstáv o rozvoji mesta, aby sa stalo modernou a turisticky lákavou lokalitou.

Cestná doprava

Fiľakovo sa nachádza pri ceste I. triedy č. 71, svojim 30 km úsekom spája hraničný priechod s MR pri obci Šiatorská Bukovinka s hlavnou tranzitnou cestou E571 Zvolen – Košice pri Lučenci.

Do mesta sa dostanete aj rôznymi cestami nižších tried.

Vo Fiľakove prevádzkuje niekoľko firiem TAXIslužbu.

Železničná doprava

Fiľakovo sa nachádza na trati Zvolen - Košice. Priame spojenia sú z obcí ležiacich na spomenutej trati a z Rimavskej Soboty. Všetky vlaky osobnej prepravy vrátane rýchlikov majú zastávku na Hlavnej stanici. Na Fiľakovo – zastávka pri autobusovej stanici majú zastávku len osobné vlaky.

Letecká doprava

Najbližšie letisko je v obci Sliač vo vzdialenosti 72 km. Medzinárodný označenie: SLD.

 

Ubytovacie možnosti

 

Penzión BEBEK**

Podhradská 600, 986 01 Fiľakovo,  

+421 907 760400

http://www.penzionbebek.sk/

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kállai vináreň a penzión

Šávoľská cesta 2113, 98601 Fiľakovo,

+421 907 347543

http://www.kallai.georgica.sk/

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

Domov mládeže pri Strednej odbornej škole

Kalinčiakova ul. 1584/8, 986 01 Fiľakovo

+42147 451196971, +421 904 182688

Fukasz Igor – Privát

Daxnerova 12, 986 01 Fiľakovo

+421 905 634930

Penzión Pepita

Kpt. Nálepku 5, 986 01 Fiľakovo,  

+421 918 553095

 

Stravovacie možnosti

 

Anna Villa Pizzeria Bagetéria Fiľakovo

Kvetná 1, Fiľakovo

+421 0908 876 666/ 0908 501 050

Reštaurácia Victory

Biskupická ulica 46, Fiľakovo

+421 47/43 81 113 +421 918 456 595

Reštaurácia Bebek

Podhradská 600, Fiľakovo

+421 908 600 880, 0905 766 746

Reštaurácia Nostalgia

Hlavná ul 3., Fiľakovo

+421 905 892 678

Cool Kebab

Hlavná 29, Fiľakovo

+421 907 700 445

Bistro PARK

Záhradnícka 4, Fiľakovo

+421 0907 606 234

Európa bar

Koháryho námestie 6, Fiľakovo

ROUTE 66

Rázusova 5, Fiľakovo

+421 950 316977

Pizza CIAO

Námestie padlých hrdinov 659/1, Fiľakovo

+421 944 800388

Pizza LAURA – ZARA

Družstevná 924/50, Fiľakovo

+421 917 033 667, 0917 033 655

 

Zaujímavosti

 

Hradné múzeum vo Fiľakove – Fiľakovský hrad

Podhradská ul. 14, 986 01 Fiľakovo tel.: 047/43 82 017

info – návšteva hradu: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: 0907 640 700

otváracia doba hradu: pondelok - nedeľa: 10.00 - 18.00 (od 15. marca do 31. októbra); pondelok - nedeľa: 8.00 - 16.00 (od 1. novembra do 15. novembra)

http://www.hradfilakovo.sk/

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

tel.: 0918 975 634

Mestské vlastivedné múzeum

Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo

otváracia doba: utorok - piatok: 8.00 - 16.00

pondelok, sobota, nedeľa: zatvorené

http://www.hradfilakovo.sk/index.php/organizacne-zlozky/mestske-vlastivedne-muzeum

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 0918 975 634

tel.: 047/43 82 619

 

Turistické trasy a náučné chodníky

 

  1. Fiľakovo - Belinské skaly: 9km / 270m / 2:20 min / náročnosť - stredne ťažká / žltá značka
  2. Fiľakovo - Belinské skaly - Monosa - Obručná - Mačacia – hrad Šomoška - Šiatorská Bukovinka, obec: 25 km / 850m / 7:00h. / náročnosť – ťažká / žltá, červená, zelená značka
  3. Fiľakovo - Belinské skaly - Monosa - Monosa sedlo - Soví hrad (Šurice):  

24km / 720m, čas: 6:25h. / náročnosť – ťažká / žltá značka

  1. Fiľakovo - Belinské skaly - Monosa - Sedlo Garád - Pohanský hrad - Tilič – Hajnáčka hradný vrch :   21km / 750m / 5:50 h. / náročnosť - ťažká / žltá, červená, zelená značka
  2. Fiľakovo – Veľký Bučeň – náučný chodník do Veľkých Draviec:   14km / 390m / 3:30h. / náročnosť – stredne ťažká / červená, zelená značka
  3. Fiľakovo – Veľký Bučeň – Nad Čentou – Dúžava – Kurinec-Zelená voda - Rimavská Sobota: 29km / 620m / 7:25 h. / náročnosť – ťažká / červená značka
  4. Náučný chodník na Fiľakovskom hrade 300m / 88m / ľahká náročnosť
  5. Náučný chodník v Mestskom parku vo Fiľakove 400 km / ľahká náročnosť

Cyklookruhy na okolí

 

  1. Fiľakovo – Ratka – Rapovce – Mučín – Pleš – Šikov – Galamba – Pod Mazou – Fiľakovo

   32 km / 270m / stredne ťažká náročnosť

  1. Fiľakovo – Ratka – Šikov – Galamba – Pod Mazou - Fiľakovo

 15 km / 250m / stredne ťažká náročnosť

Voľnočasové aktivity

 

Novohradské Turisticko-informačné centrum

Podhradská u. 14, 98601 Fiľakovo

tel./fax.:+421 (0)47 4382016

tel.: +421 918 994 481

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mestské kultúrne stredisko

Námestie slobody 3, 986 01 Fiľakovo

http://www.kultura.filakovo.sk/

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: +421 047-33 37 132, +421 950 689610

 

Pamätihodnosti mesta

 

Fiľakovský hrad

Kamenný hrad na strmom vulkanickom brale dal pravdepodobne postaviť rod Kacsicsovcov ešte pred tatárskym vpádom. V prvej písomnej zmienke z roku 1242 sa Fiľakovo uvádza medzi sedemnástimi hradmi, do ktorých sa šľachta mohla ukryť pred Tatármi. Jeho prvým známym majiteľom bol lúpežný rytier Fulko. V druhej polovici 13. storočia sa hrad dostal do kráľovskej držby. Počas 14. storočia mal viacerých majiteľov, medzi inými ho vlastnil napríklad aj Matúš Csák Trenčiansky. V 15. storočí darovala kráľovná Alžbeta hrad Jánovi Perényimu a v roku 1544 sa Fiľakovo stalo na základe „odvekého právaˮ majetkom Františka Bebeka. V roku 1554 hrad dobyli Turci a Fiľakovo sa bezmála na štyridsať rokov stalo sídlom najsevernejšieho sandžaku Osmanskej ríše. V novembri roku 1593 sa pohli vojská Krištofa Tieffenbacha, Žigmunda Rákócziho a Štefana Báthoryho smerom k Fiľakovu, ale obliehanie sa začalo až po príchode Mikuláša Pálffyho. Turci sa vzdali a mesto vtedy opustilo 2400 moslimov. V 17. storočí mal hrad viacerých hradných kapitánov. Medzi najvýznamnejších patria: Tomáš Bosnyák, František Wesselényi, Štefan Koháry I. a Štefan Koháry II. V roku 1682 hrad obkľúčilo turecké vojsko spolu s kuruckými vojakmi Imricha Thökölyho, ktorí ho vypálili. Po tejto udalosti už fiľakovský hrad nikdy nebol obnovený.

Do dnešných čias sa zachovali ruiny hradu a Bebekova veža, kde od roku 2008 funguje hradné múzeum.

Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

Súčasnú stavbu barokového kostola dal postaviť posledný kapitán fiľakovského hradu Štefan Koháry II. v rokoch 1694 – 1728. Kostol pozostáva z jednej lode, na západe s predsieňou a na východe so svätyňou s polygonálnym uzáverom. Veža je postavená atypicky na severovýchodnej strane lode. Lomenými oblúkmi členený strop a vnútorný priestor kostola sú zdobené freskami. Kým murovaný chór, hlavný oltár, a oba bočné oltáre sú vypracované v barokovom štýle, ďalšie oltáre sú zdobené rannobarokovou a rokokovou ornamentikou a plastikami. Nad vchodom sú vo výklenkoch umiestnené taktiež barokové plastiky a na námestí pred kostolom stojí socha Sv. Anny postavená v roku 1907.

Dnešná dvojpodlažná budova františkánskeho kláštora s troma krídlami a ústredným dvorom, nadväzujúca na budovu kostola zo severozápadnej strany, vznikla takisto z fundácie Štefana Koháryho II. Na začiatku 18. storočia bola v budove založená kláštorná knižnica s hodnotnými výtlačkami.

Kaštieľ Berchtoldovcov

Kaštieľ bol postavený pravdepodobne koncom 18. storočia ako sídlo rodiny grófa Antona Berchtolda IV. pochádzajúceho z Tirolska. Neskôr zmenil vlastníkov, patril rodinám Stephani a Herold. Po roku 1945 bol sídlom Okresného úradu a fungovala tu aj stavebná škola. V kaštieli sídli od roku 1971 až dodnes gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Pôvodný barokový charakter kaštieľa sa v dôsledku častých opráv čiastočne stratil, ale na prízemí sú dodnes zachované barokové klenby a drevená vyrezávaná výzdoba. Budovu obklopoval anglický park, ktorého prevažná časť sa zachovala dodnes. Pôvodne bol oplotený a voľne sa v ňom pohybovali jelene a srnčia zver.

Mestský park s mini ZOO

Park vznikol z pôvodných tureckých záhrad. Jeho dnešná podoba bola vytvorená v druhej polovici 19. storočia pri kaštieli Berchtoldovcov. Popri domácich drevinách a rastlinách sú tu vysadené aj mnohé cudzokrajné dreviny. Dnes tu návštevníkov okrem detského ihriska v tieni krásnych stromov očakáva aj mini ZOO a náučný chodník.

Námestie padlých hrdinov

Na území niekdajšieho parku Berchtoldovcov sa nachádza Námestie padlých hrdinov. V súčasnosti tu stojí pomník I. svetovej vojny, pomník padlých hrdinov sovietskej armády z II. svetovej vojny a novopostavený pamätný stĺp fiľakovských honvédov z revolúcie 1848 – 1849.

Mauzóleum Stephaniovcov

Na vŕšku tzv. „Malý cintorín“ sa nachádza mauzóleum šľachtickej rodiny Stephani, postavené v roku 1896 v klasicistickom štýle. V súčasnosti je budova ohradená, návštevníci si ju môžu pozrieť z cesty smerom na železničnú stanicu.

Kúria Štefana Koháryho II.

Barokovú kúriu dal postaviť Štefan Koháry II. v prvej tretine 18. storočia, súčasne s Kostolom nanebovzatia Panny Márie. Po vymretí rodu Koháryovcov, prešlo fiľakovské panstvo do vlastníctva zámožnej šľachtickej rodiny Coburgovcov. Po nich sa budova stala majetkom miestnych gazdovských rodín, neskôr však zostala po dlhú dobu opustená v schátralom stave. Od roku 2004 tu sídli 47. skautský zbor Štefana Koháryho, ktorý budovu dostal darom od potomkov rodiny Görőcsovcov, jej posledných majiteľov.      

Kúria nachádzajúca sa na Lučenskej ceste je verejnosti neprístupná.

Kaštieľ Cebriánovcov

Kaštieľ dal v roku 1847 postaviť František Cebrián, vnuk grófa Antala Cebriána Figuerollasa pochádzajúceho zo Španielska. Jednopodlažnú klasicistickú budovu s pilierovými arkádami na užších fasádach dopĺňali dve prístavby. Kaštieľ bol pôvodne obklopený upraveným parkom, jeho niekdajšia krása sa však nadnes úplne stratila. Medzi posledných majiteľov patrila Mária Cebriánová, ktorá zomrela roku 1931. Budova potom slúžila desiatky rokov ako nemocnica, neskôr ako miestna poliklinika. V roku 2006 prešla do súkromného vlastníctva, odkedy je nevyužívaná a verejnosti neprístupná.

Budova mestského úradu – Radnica

V apríli roku 1911 začal budovu obecného úradu stavať v secesnom štýle lučenský architekt Pál Schmidt. Dokončená bola 29. júna 1912. Pôvodne v nej sídlil aj dobrovoľný hasičský zbor, niekoľko obchodov – medzi nimi aj obuv Baťa – a po II. svetovej vojne aj okresný úrad. Budova bola začiatkom roka 1949 opravovaná, potom tu na prízemí fungovala mestská knižnica. Zvláštnosťou budovy je hliadková veža, ktorá pôvodne slúžila hasičom ako pozorovateľňa. V súčasnosti sa v budove nachádza mestský úrad.

Mestské vlastivedné múzeum – Reduta

Budovu mestskej reduty postavili na prelome 19. a 20. storočia a stala sa miestom spoločenského a kultúrneho diania v meste. Bola miestom stretávania sa spolkov a remeselníkov, ale fungovalo tu aj kasíno, hostinec či meštianska škola. Od roku 1967 tu sídlilo Okresné vlastivedné múzeum pre okres Lučenec, neskôr premenované na Novohradské múzeum vo Fiľakove. Do roku 2011 slúžila budova na účely Mestského kultúrneho strediska a sídlilo v nej Mestské vlastivedné múzeum. V súčasnosti sa v budove okrem múzea nachádza aj mestská knižnica.

Busta Viliama Hulitu

Viliam Hulita, niekdajší riaditeľ fiľakovského závodu (medzi rokmi 1917 – 1944), bol jedným z mienkotvorných osobností spoločenského života v meste v prvej polovici 20. storočia. Jeho busta, ktorá stojí na začiatku Podhradskej ulice, bola odovzdaná v roku 2016, z príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Fiľakove. Autorom je miestny umelec, Mgr. art. Alfréd Balázs.

Socha svätého Urbana

Podľa legendy je sv. Urban patrónom viníc, ale aj ochrancom vína a vinárov. Socha svätca vo Fiľakove bola postavená v roku 1796 pod vinicami v miestnej časti Urbánka (Mlynská ulica). Na hlave má biskupskú mitru, v pravej ruke drží evanjelium a v ľavej strapec hrozna. Zrútenú sochu opravili a slávnostne odhalili 25. mája 1920. V súčasnom stave je od roku 1997, kedy ju mesto dalo znova zreštaurovať.

Pamätník stratenej židovskej komunity

Pamätník sa nachádza na Sládkovičovej ulici, na mieste, kde v minulosti stála synagóga. Dvojpodlažná budova so sedlovou strechou, postavená v roku 1874, bola považovaná za jednu z najkrajších dobových stavieb regiónu. Po skončení II. svetovej vojny stratila svoju pôvodnú funkciu, znárodnili ju a využívali ako sýpku. Zbúraná bola spolu s vedľajšími budovami a židovskou školou počas úpravy mestskej časti. Pamätník z čierneho talianskeho kameňa dal postaviť úspešný podnikateľ a rodák z Fiľakova Frank Lőwy, žijúci v Austrálii. Podnikateľ financoval aj údržbu židovského cintorína, nachádzajúceho sa na Šávoľskej ceste.

Kamene zmiznutých

Kamene zmiznutých (Stolpersteine) sa ukladajú na pamiatku obetiam holokaustu po celej Európe. Do projektu sa v roku 2016 zapojilo aj Fiľakovo, kedy boli v meste umiestnené dve mosadzné kocky na pamiatku osobností miestnej židovskej obce. Prvá, osadená v chodníku pred obchodom siete Billa pripomína pamiatku Leopolda Lőwyho. Druhá, umiestená medzi čadičovými kockami dláždiacimi chodník oproti pešej zóne smerujúcej k hradu (pred hostincom Centrál), bola položená na pamiatku Jeremiáša Krämera.

 

Bližšie informácie na webovej stránke www.filakovo.sk

© 2018 HG
The content of this web page does not necessarily represent the official position of the European Union.